ΠΡΟΦΙΛ

Η δικηγορική εταιρία NOMOS, η οποία ιδρύθηκε το 1995 στη Θεσσαλονίκη, αποτελεί μία από τις πρώτες και ήδη γνωστότερες δικηγορικές εταιρίες στην Ελλάδα.

Εξειδικεύεται, κυρίως, σε ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο, δεδομένου ότι οι περισσότεροι πελάτες της είναι μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις από το χώρο της μεταποίησης, των υπηρεσιών και του εμπορίου. Επιπλέον, είναι η νομική σύμβουλος σωματείων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, που εκπροσωπούν την επιχειρηματική κοινότητα.

Πέραν των Ελλήνων πελατών, η NOMOS ανταποκρίνεται με επάρκεια και στις ανάγκες των αλλοδαπών εντολέων της, δεδομένου ότι διαθέτει πολύγλωσσους δικηγόρους, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στο εξωτερικό.

Η NOMOS έχει δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο δικηγόρων, συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών σε όλη τη χώρα, ώστε να παρέχει πλήρη υποστήριξη στους πελάτες της, να αντιμετωπίζει συνολικά όλα τα προβλήματά τους και να ικανοποιεί τις ανάγκες τους.

Τέλος, η ποιότητα των υπηρεσιών της εταιρίας μας έχει πιστοποιηθεί κατά ISO 9001 : 2008 από τον Διεθνή Φορέα Πιστοποίησης TÜV HELLAS (TÜV NORD).