πρ. Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1973 – 1984)

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Διαπιστευμένος Διαμεσολαβητής

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Δίκαιο Εξυγίανσης, Δίκαιο ΙΥΑ, Δίκαιο Παρένθετης Μητρότητας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ→

Εργατικό Δίκαιο – Δημόσιο Δίκαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Διδάσκων στη Σχολή Οικονομίας, Διοίκησης & Νομικών Σπουδών του IHU

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Αστικό Δίκαιο, Εμπορικό Δίκαιο, Ρυθμίσεις κόκκινων δανείων

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →

Εμπράγματο Δίκαιο και δίκαιο του Κτηματολογίου, Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ →