ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

cgh@nomos.gr


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Εμπορικό Δίκαιο,
Εμπορικές Συμβάσεις

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά,
Γαλλικά

πρ. Καθηγητής στο Πάντειο Πανεπιστήμιο (1973 – 1984)

Διορισμός:
 • 1970
 Σπουδές:
 • 1969 – Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD – Doctorat D’ Etat, Honors), στο University of Rennes, France
 • 1967 – Δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ποινική Επιστήμη
 • 1965 – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή
Μέλος:
 • Δ.Σ.Θ
 • Εταιρία Μακεδονικών Σπουδών
 • Αμερικανική Γεωργική Σχολή (μέλος ΔΣ)
 • Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • Ελληνογαλλικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο
 • ΧΑΝΘ
Γλώσσες:
 • Γαλλικά,
 • Αγγλικά
Αντικείμενα:
 • Εμπορικό Δίκαιο και Εμπορικές Συμβάσεις
E-mail:cgh@nomos.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ