ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

sl@nomos.gr


ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Εμπράγματο Δίκαιο και δίκαιο του Κτηματολογίου,
Ευρωπαϊκό Δίκαιο

ΓΛΩΣΣΕΣ

Αγγλικά,
Γαλλικά,
Ιταλικά

Πρώην υπάλληλος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τμήμα Εσωτερικής Αγοράς και Υπηρεσιών.
Πρώην Επικεφαλής του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ προγράμματος για το Μαυροβούνιο: “Εναρμόνιση της νομοθεσίας της ΕΕ για την ελεύθερη κυκλοφορία υπηρεσιών και την προστασία ανταγωνισμού”

Διορισμός:
 • 2007 – Δ.Σ.Θ
Σπουδές:
 • 2010 – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Δίκαιο της Ιδιοκτησίας
 • 2009 – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ΜΔΕ στο Αστικό, Δικονομικό και Εργατικό Δίκαιο
 • 2005 – Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Νομική Σχολή
Μέλος:
 • Δ.Σ.Θ
 • Μέλος του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ)
Γλώσσες:
 • Αγγλικά,
 • Γαλλικά,
 • Ιταλικά
Αντικείμενα:
 • Εμπράγματο Δίκαιο και δίκαιο του Κτηματολογίου,
 • Ευρωπαϊκό Δίκαιο
E-mail:sl@nomos.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΟΥ